Regulamin

§1. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem szefpoleca.pl.
 2. Administrator – Mateusz Turek.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania Serwisu.
 2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem korzystania z Serwisu.

§3. Zakres usług serwisu

 1. Serwis oferuje Użytkownikom przepisy kulinarne, porady, rankingi oraz możliwość dokonania zakupów w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie treści dostępne w Serwisie służą informacyjnie i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

§4. Prawa własności intelektualnej

 1. Zdjęcia oraz grafiki publikowane w Serwisie są własnością Administratora lub pochodzą z zewnętrznych serwisów: stock.adobe.com, shutterstock.com oraz freepik.com.
 2. Nieautoryzowane wykorzystanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów dostępnych w Serwisie jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.

§5. Kontakt z administratorem Serwisu

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom środki komunikacji w postaci kontaktu telefonicznego, adresu poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego.
 2. Udostępnione dane służą jedynie realizacji komunikacji związanej z działalnością Serwisu.
 3. Wykorzystanie danych kontaktowych do innych celów, w tym włączania do list wybierania automatycznego czy wysyłki nieautoryzowanych wiadomości, jest zabronione.
 4. Wszelka komunikacja z Administratorem jest rejestrowana i archiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6. Linki afiliacyjne i partnerzy

 1. W Serwisie mogą być umieszczone linki afiliacyjne oraz linki do ofert partnerów.
 2. Kliknięcie w takie linki nie generuje dla Użytkownika dodatkowych kosztów, ale może wspierać finansowo działalność Serwisu.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści stron zewnętrznych, w tym z przekierowań linków afiliacyjnych.

§7. Reklamy w Serwisie

 1. Serwis może wykorzystywać reklamy zwykłe i kontekstowe, które mogą być wyświetlane Użytkownikom w oparciu o treść przeglądanych stron lub zachowania użytkownika w Serwisie.
 2. Reklamy kontekstowe mają na celu dostarczenie Użytkownikom spersonalizowanych informacji reklamowych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam kontekstowych, ani za oferty, produkty czy usługi prezentowane w ramach tych reklam.
 4. Użytkownik ma prawo do zablokowania wyświetlania reklam kontekstowych, jednakże może to wpłynąć na funkcjonalność oraz dostępność niektórych elementów Serwisu.

§8. Odpowiedzialność

 1. Administrator dokłada starań, by Serwis działał nieprzerwanie, jednak nie gwarantuje braku przerw w jego dostępie ani braku błędów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym za decyzje podjęte na podstawie treści zamieszczonych w Serwisie.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie głównej Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Newsletter kulinarny

Bądź na bieżąco – wysyłamy sezonowe przepisy i porady

Zapisz się na jedyny taki w sieci kulinarny newsletter i dołącz do 2719 zadowolonych czytelników. Szefpoleca.pl to ciągle rosnąca baza artykułów i przepisów na dania z całego świata. Każdego dnia tworzymy blog kulinarny z pasją dla osób, które kochają gotowanie i pieczenia tak jak my! Już dziś dołącz do nas :)