Polityka prywatności

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu szefpoleca.pl, prowadzonego przez Mateusza Turek (dalej: “Administrator”).
 2. Administrator przestrzega praw do ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

§2. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Turek.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kon [pokaż cały] oraz numeru telefonu: 605 [pokaż cały].

§3. Zakres, cel i podstawa przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, realizacji zawartych umów, prowadzenia działań marketingowych oraz w innych celach wskazanych poniżej.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  • Adres e-mail;
  • Dane kontaktowe podane w formularzu kontaktowym;
  • Dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  • Niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Legitymacji prawnej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§4. Pliki Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości świadczenia usług, analiz statystycznych oraz dostosowywania treści reklamowych do preferencji Użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo do decydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§5. Bezpieczeństwo danych i okres ich przechowywania

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

§6. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. O każdej zmianie Użytkownicy zostaną odpowiednio poinformowani.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej, w tym w szczególności RODO.

Newsletter kulinarny

Bądź na bieżąco – wysyłamy sezonowe przepisy i porady

Zapisz się na jedyny taki w sieci kulinarny newsletter i dołącz do 2719 zadowolonych czytelników. Szefpoleca.pl to ciągle rosnąca baza artykułów i przepisów na dania z całego świata. Każdego dnia tworzymy blog kulinarny z pasją dla osób, które kochają gotowanie i pieczenia tak jak my! Już dziś dołącz do nas :)